Czy kompetencje miękkie są potrzebne w dziale księgowości?

Kompetencje miękkie to niezwykle ważne umiejętności. Są potrzebne pracownikom na każdym stanowisku. Przyjęło się jednak uważać, że są takie działy, w których kontakt z innymi jest znikomy, a co za tym idzie, niewymagane jest szkolenie się w zakresie kompetencji miękkich. Jest to jednak przestarzałe podejście. Bez względu bowiem na to, co się robi, podstawą pracy jest kontaktowanie się z  innymi. Nawet jeśli nasza praca jest bardzo merytoryczna, nie będzie tak doceniana, jeśli nie będziemy umieli tworzyć pozytywnych relacji. Jeśli zatem pracujesz w dziale księgowość, zdecydowanie powinieneś zadbać o rozwój w tym kierunku.

W dziale księgowość umiejętność komunikowania się z innymi to jeden z czynników, które pozwalają pracownikom tego działu skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Sprawy księgowe wielu osobom przysparzają wiele trudności. Często nie wiedzą jak odpowiednio odczytywać dokumenty księgowe. Większość z nich nie orientuje się też w kwestiach podatkowych. Niezwykle ważne jest więc, żeby księgowa umiała wytłumaczyć innym osobom oczywiste dla niej kwestie. Wymaga to od niej nie tylko cierpliwości, ale przede wszystkim dopasowania sposobu komunikacji do odbiorcy. Może nauczyć się tego właśnie, rozwijając umiejętności miękkie. W ten sposób lepiej zrozumie osoby, które gorzej radzą sobie z aspektami analitycznymi.

Jak dużą rolę odgrywa księgowość w pracy całej firmy?

Księgowość to niezwykle istotny dla działania firmy dział, który odpowiada za wszelkie sprawy finansowe związane z finansami. Problemy w księgowości mogą się przekładać na inne liczne problemy firmy, w tym przede wszystkim podatkowo prawne. To powoduje, że w firmie koniecznie musi znaleźć się kompetentna księgowa lub cały dział księgowy, któremu kadra menadżerska będzie mogła w pełni zaufać. Jak dużą rolę tak naprawdę odgrywa księgowość w pracy całej firmy?

Księgowość to jeden z ważniejszych działów firmy, którym dba się o to, aby wszelkie sprawy finansowe firmy zostały ujęte w odpowiedni sposób pod względem formalnym. Niewielkie błędy w księgowości oczywiście się zdarzają nawet najlepszym, jednak niezwykle ważne jest to, żeby jak najszybciej je odnaleźć i wyeliminować. Gorzej, jeśli błędy takie są duże, a co za tym idzie, mają znaczący wpływ na działania całej firmy.

Błędnie prowadzona księgowość może się przełożyć przede wszystkim na problemy z Urzędem Skarbowym, a w skrajnych przypadkach możemy być nawet oskarżeni o działania umyślne. Błędnie prowadzona księgowość to też problem, kiedy chcemy przeprowadzić analizę niezbędną do opracowywania strategii dla naszej firmy. Bez skrupulatnie wprowadzonych danych wejściowych, nie będziemy w stanie osiągnąć zadowalających danych wyjściowych.