Stażysta / Stażystka w Wydziale Przetargów

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

 

Obecnie do Departamentu Administracji i Infrastruktury poszukujemy kandydata na stanowisko:

Stażysta / Stażystka w Wydziale Przetargów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 133.1/DA/05/2020
Kluczowe obowiązki:
 • Współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji merytorycznej do postępowań zakupowych lub przetargowych.
 • Zapoznanie się z prowadzeniem spraw związanych z realizacją wniosków zakupowych i zamówień, których wartość nie obliguje do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie działania UDT lub spraw związanych z realizacją zamówień publicznych realizowanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie działania UDT, m.in. prace związane z kompletowaniem dokumentacji zakupowej lub dokumentacji postępowań, wprowadzaniem danych do rejestrów oraz systemów informatycznych (TETA, Open Nexus), obsługą korespondencji w postaci papierowej, sporządzaniem skanów dokumentów, sporządzaniem spisów dokumentów oraz porządkowaniem i przygotowaniem dokumentacji celem przekazania do archiwum UDT.
 • Zapoznanie się z procesem nadzoru nad realizacją umów zakupowych lub przetargowych na dostawy i usługi.
Oczekujemy:
 • Zgłoszeń od studentów przedostatniego lub ostatniego roku lub absolwentów (preferowany kierunki: administracja, prawo, finanse).
 • Bardzo dobrej znajomości MS Office.
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi urządzeń biurowych.
 • Wysokiej motywacji.
 • Wysokiej kultury osobistej.
 • Umiejętności współpracy w zespole oraz pracy samodzielnej.
Oferujemy:
 1. Płatną współpracę na okres 3 miesięcy.
 2. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o ponad 105-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 3. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).

Zobacz podobne oferty

 • Lokalizacja: /
  Aktywne od: 0000-00-00