Specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114904

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca w warunkach stresu,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Prawidłowa dekretacja i ewidencja na kontach księgi głównej raportów kasowych i bankowych z tytułu dochodów budżetowych według aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z Zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 • Bieżąca analiza dochodów budżetowych, sporządzanie wszelkich sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz zamieszczanych w nim ogłoszeń w celu prawidłowego sporządzenia i rozliczenia podatku VAT za dany okres sprawozdawczy.
 • Uzgadnianie wysokości dochodów z tytułu sprzedaży Monitora Sądowego i Gospodarczego.
 • Sporządzanie deklaracji VAT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub finansów
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu finansów publicznych.
 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, podatków od towarów i usług.