Księgowy

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 98676

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Budynek w którym mieści się siedziba Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak wind)

 • Praca na III piętrze

Zakres zadań

 • Nalicza oraz sporządza listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
 • Sporządza i rozlicza umowy cywilno-prawne
 • Sporządza oraz przekazuje do ZUS dokumenty rozliczeniowe, dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Sporządza oraz przekazuje podatnikom oraz właściwym US informacje PIT-11 oraz PIT-4R
 • Sporządza i przekazuje deklaracje miesięczne i roczne na PFRON
 • Sporządza dokumentację związaną z zatrudnieniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy m.in.: umowy o pracę, pisma przyznające nagrody jubileuszowe, świadectwa pracy
 • Prowadzi akta osobowe pracowników
 • Wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków dla pracowników oraz innych instytucji
 • Prowadzi ewidencje i rozliczenia z zakresu czasu pracy, urlopów pracowniczych, ocen okresowych pracowników
 • Sporządza sprawozdania wynikające z zakresu czynności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowo- płacowym
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Znajomość ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy z zakresu naliczania płac
 • Znajomość obsługi programu bankowości elektronicznej NBE
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole

Zobacz podobne oferty

 • Accounts Receivable Specialist

  Motorola Solutions Systems Polska
  Lokalizacja: małopolskie/ Kraków
  Aktywne od: dzisiaj
 • General Ledger and Compliance Specialist

  Motorola Solutions Systems Polska
  Lokalizacja: małopolskie/ Kraków
  Aktywne od: dzisiaj