Junior Accountant

Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPRE) to polska platforma nieruchomości biurowych. Firma GPRE jest w większości własnością Globalworth, wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej, skupionego na rynkach w Polsce i Rumunii. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT. Jej działalność koncentruje się na dynamicznym sektorze nieruchomości biurowych w Polsce, który rośnie dzięki ekspansjom najemców z Polski i ze świata.

 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Junior Accountant
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres zadań:
 • Księgowanie dokumentów (faktury zakupu i sprzedaży, wyciągi bankowe),
 • Wystawianie faktur sprzedaży,
 • Udział w procesie zamknięcia okresu sprawozdawczego,
 • Przygotowywanie prostych raportów,
 • Wprowadzanie dokumentów do systemu,
 • Przygotowywanie płatności,
 • Inne prace zlecone w dziale księgowości.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego kierunkowego lub studenci studiów zaocznych / ostatnich lat studiów magisterskich,
 • Minimum rok doświadczenia w pracy w dziale księgowości, mile widziane doświadczenie w firmie nieruchomościowej / budowlanej lub w biurze rachunkowym obsługującym duże spółki,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,
 • Znajomości MS Excel,
 • Chęci do nauki, pracowitości, skrupulatności, dokładności, komunikatywności.
Oferujemy:
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • Dofinansowanie karty MultiSport lub CityFit,
 • Biuro w centrum Warszawy.
Informujemy, że Administratorem danych jest GPRE Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GPRE Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-105 przy ul. Twarda 18 („Pracodawca” lub Administrator”), umożliwiasz przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

INFORMACJA OD PRACODAWCY BĘDĄCEGO ADMINISTRATOREM DANYCH

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez GPRE Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę lub wnieść sprzeciw, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail hr@globalworth.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe, które są określone w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (i wskazane wyraźnie w ogłoszeniu jako wymagane), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest obowiązkowe aby wziąć udział w rekrutacji. W ogłoszeniu możemy poprosić o podanie: wykształcenia; kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli dane te są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Inne dane osobowe nie są wymagane przez Pracodawcę, ale jeżeli zostały przekazane dobrowolnie (np. Twój wizerunek) to uważamy, że wyraziłeś swobodną zgodę, na ich przetwarzanie, poprzez wysłanie nam swojego zgłoszenia rekrutacyjnego. Przesłanie nam innych danych osobowych niż te, które są wskazane jako wymagane, nie ma żadnego wpływu na możliwość udziału w rekrutacji oraz na jej przebieg.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu otrzymania przez nas Twojego CV, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od momentu otrzymania przez nas Twojego CV. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane Pracodawca może udostępniać niekiedy przedstawicielom spółek z grupy kapitałowej Pracodawcy, w przypadku, gdy te osoby uczestniczą w procesie rekrutacji i dokonują oceny kandydatów.

Nie przekazujemy Twoich danych do innych dostawców usług.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: hr@globalworth.pl

Zobacz podobne oferty

 • Lokalizacja: /
  Aktywne od: 0000-00-00