Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Ustrzyki Dolne
Ogłoszenie o naborze Nr 52798

Warunki pracy

- praca na ½ etatu,
- praca biurowa z wykorzystaniem zestawu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na pierwszym piętrze budynku dwukondygnacyjnego, bez windy.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • opracowanie i realizacja planu finansowego oraz jego bieżąca kontrola
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań
 • opracowanie rocznych i miesięcznych planów wydatków budżetowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych oraz ewidencji księgowej
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie dokumentacji płacowej i naliczanie płac
 • sporządzanie informacji i danych finansowych do ZUS i US
 • realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji mienia Inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości. W przypadku nie spełnienia żadnego z wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki w księgowości: wpis do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, kodeksu pracy,
- znajomość zasad księgowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych,
- umiejętność obsługi komputerowych programów księgowych (PŁATNIK)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Zobacz podobne oferty

 • Lokalizacja: /
  Aktywne od: 0000-00-00